Kandidatprogram i samhällsanalys

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Samhällsanalys och vetenskaplig kommunikation, 30 hp 35-2 ORU-H1679

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Sociologi, fortsättningskurs, 30 hp 35-2 ORU-H1638

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Teori och samtida samhällsproblem, 30 hp 35-2 ORU-H1680

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Sociologi, kandidatkurs, 30 hp 35-2 ORU-H1639

Inför termin 6

Valfria kurser - Kurserna du kan välja bland hittar du på universitetets webbplats.

Om du är intresserad av att läsa kursen Praktik för samhällsanalytiker, 30 hp finner du anmälningskoden nedan. Kursen är sökbar endast för programstudenter och finns därmed inte med i kursutbudet på hemsidan.

Kurs Vecka Anm.kod
Praktik för samhällsanalytiker, 30 hp 35-2 ORU-H1681

Detta är en rekommenderad studiegång.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address