Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Jazz- och rockmusik

Inför termin 3

Obligatoriska kurser (välj båda) Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Jazz och Rock III, 15 hp 35-2 ORU-H4633
Musikalisk gestaltning, Verktyg i Jazz och Rock III, 7,5 hp 35-2 ORU-H4634

 

Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne I, 7,5 hp 35-2 ORU-H4635
Brukspiano I, 7,5 hp 35-2 ORU-H4636
Annan valbar kurs från www.oru.se/utbildning    

Inför termin 5

Obligatoriska kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Jazz och Rock V, 15 hp 35-2 ORU-H4637
Musikalisk gestaltning, Verktyg i Jazz och Rock V, 7,5 hp 35-2 ORU-H4638
Konstnärlig forskningsförberedelse, 7,5 hp 35-2 ORU-H4639

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address