Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Kammarmusik

Inför termin 3

Obligatoriska kurser (välj båda) Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Kammarmusik III, 15 hp 35-2 ORU-H4640
Musikalisk gestaltning, Musikens material och form III, 7,5 hp 35-2 ORU-H4641

 

Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne I, 7,5 hp 35-2 ORU-H4635
Brukspiano I, 7,5 hp 35-2 ORU-H4636
Musikalisk gestaltning, Ensemble: Orkesterarbete I, 7,5 hp 35-2 ORU-H4642
Annan valbar kurs från www.oru.se/utbildning    

Inför termin 5

Obligatoriska kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Kammarmusik V, 15 hp 35-2 ORU-H4643
Musikalisk gestaltning, Musikens material och form V, 7,5 hp 35-2 ORU-H4644
Konstnärlig forskningsförberedelse, 7,5 hp 35-2 ORU-H4639

 

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address