Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Komposition

Inför termin 3

Obligatoriska kurser (välj båda) Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Komposition III, 15 hp 35-2 ORU-H4645
Musikalisk gestaltning, Musikteori III, 7,5 hp 35-2 ORU-H4646

 

Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne I, 7,5 hp 35-2 ORU-H4635
Brukspiano I, 7,5 hp 35-2 ORU-H4636
Annan valbar kurs från www.oru.se/utbildning    

Inför termin 5

Obligatoriska kurser (välj båda) Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Komposition V, 15 hp 35-2 ORU-H4647
Konstnärlig forskningsförberedelse, 7,5 hp 35-2 ORU-H4639

 

Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne I, 7,5 hp 35-2 ORU-H4635
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne II, 7,5 hp 35-2 ORU-H4648
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne III, 7,5 hp 35-2 ORU-H4649
Brukspiano I, 7,5 hp 35-2 ORU-H4636
Annan valbar kurs från www.oru.se/utbildning    

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address