Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Musikproduktion och songwriting

Inför termin 3

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Musikproduktion III, 30 hp 35-2 ORU-H4650

Inför termin 5

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Konstnärlig forskningsförberedelse, 7,5 hp 35-2 ORU-H4639

 

Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Songwriting och arrangering, 22,5 hp 35-2 ORU-H4651
Musikalisk gestaltning, Ljudteknisk produktion, 22,5 hp 35-2 ORU-H4652

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address