Kriminologiprogrammet

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Kriminologi II, 30 hp 35-2 ORU-H3610

Inför termin 5

Termin 5 är en termin där du själv väljer kursinnehåll omfattande 30 hp. Nedan presenteras de kurser som ges inom ämnet kriminologi. Du kan även söka andra kurser ur universitetets kursutbud. Tänk på att kurserna bör passa med veckorna.

Som programstudent omfattas din platsgaranti av 30 hp inom Örebro universitets fristående kursutbud.

För dig som söker programkursen Praktik för kriminologer:
Tänk på att du ordnar praktikplatsen själv och att du måste ha fått in samtliga hp från termin 1-4 för att vara behörig att läsa kursen.

Tips! Gör en sen anmälan till praktiken. När du vet att du är behörig till praktikkursen (termin  1-4) gör du en sen anmälan till praktikkursen. Möjlighet att göra en sen anmälan finns fram t.o.m. 5 november. Det kan vara en bra idé att söka reservkurser om du inte skulle bli behörig till praktikkursen.

Kurs Vecka Anm.kod
Våld i nära relation, 7,5 hp 35-39 ORU-H3612
Psykisk störning, droger och brott, 7,5 hp 40-44 ORU-H3613
Biopsykosocial kriminologi, 7,5 hp 45-49 ORU-H3614
Polisiärt arbete, 7,5 hp 50-2 ORU-H3615
Praktik för kriminologer, 15 hp 45-2 ORU-H3672

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address