Måltidsekologprogrammet

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Miljövetenskap, Livsmedelssystemets roll i en hållbar utveckling, 7,5 hp 35-39 ORU-H5650
Miljövetenskap, Mikrobiell diversitet i mat och miljö, 7,5 hp 40-44 ORU-H5652
Miljövetenskap, Miljötoxikologi, 15 hp 45-2 ORU-H5648

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Måltidskunskap och värdskap, Livsmedelshygien, 15 hp 35-44 ORU-H6603
Måltidskunskap och värdskap, Måltidskulturen i samhället, 15 hp 45-2 ORU-H6600

Detta är en rekommenderad studiegång.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address