Masterprogram i finansiell ekonomi

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Nationalekonomi, Analysmetoder för nationalekonomi och finansiell ekonomi, avancerad nivå, 7,5 hp 45-2 ORU-H2650
samt    
kurser ur universitetets utbud till en omfattning av totalt 22,5 hp (se www.oru.se/kurser).    
eller    
Företagsekonomi, Masteruppsats i finans, avancerad nivå, 30 hp 35-2 ORU-H2612
Nationalekonomi, Masteruppsats i finans, avancerad nivå, 30 hp 35-2 ORU-H2643

Alternativt någon av:

Kurs Vecka Anm.kod
Företagsekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp 45-2 ORU-H2664
Företagsekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp 35-2 ORU-H2665
Nationalekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp 45-2 ORU-H2666
Nationalekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp 35-2 ORU-H2667

Programmet består av tre terminer på avancerad nivå och en termin med helt valfria kurser. Kurserna du kan välja bland hittar du på vår webbsida. Vill du följa den rekommenderade studiegången hänvisar vi till programmets utbildningsplan.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address