Masterprogram i förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter, Hörselvetenskap

Du har platsgaranti till 15 hp per termin eftersom programmets takt är halvfart. Anmäl dig därför till 15 hp.

Inför termin 5

KursVeckaAnm.kod
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Integrerad kunskapssammanställning, 7,5 hp 35-44 ORU-78039
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Ledarskap och teamarbete som grund för förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård, 7,5 hp 45-2 ORU-78059
Alternativt andra kurser ur universitetets kursutbud på avancerad nivå.    

Du som planerar att skriva examensarbete på magister- eller masternivå till VT2018, observera behörighetskraven för dessa kurser som anges i respektive kursplan.

Inför termin 7

För dig som redan skrivit Examensarbete Magister 15 hp och planerar att skriva Examensarbete Master 15 hp till VT2018 ska välja:
Valbara kurser ur Örebro universitets kursutbud. Kurserna du kan välja bland hittar du på universitetets webbplats. Sök gärna fler kurser utifall någon blir inställd.

Observera att du som ska fortsätta med Examensarbete Master 30 hp under HT2017 inte behöver söka någon kurs.

Rekommenderad studiegång.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address