Masterprogram i Musikvetenskap – Musiken och människan (halvfart)

Inför termin 3

Obligatoriska kurser (välj alla)VeckaAnm.kod
Musikvetenskap, avancerad nivå, Musikforskning igår och idag, 7,5 hp 36-45 ORU-H4077
Musikvetenskap, avancerad nivå, Metod och teori i musikforskning, 7,5 hp 46-3 ORU-H4078

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address