Masterprogram i Musikvetenskap – Musiken och människan

Inför termin 3

Obligatoriska kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Musikvetenskap, avancerad nivå, Musikestetik, 7,5 hp 36-45 ORU-H4354
Musikvetenskap, avancerad nivå, Kulturteori, 7,5 hp 36-45 ORU-H4355
Musikvetenskap, avancerad nivå, Individuellt vald fördjupning II, 7,5 hp 46-2 ORU-H4356

 

Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Musikpedagogik, avancerad nivå, Musikpedagogik som vetenskapligt fält, 7,5 hp 46-2 ORU-H4357
Musikpedagogik, avancerad nivå, Instrumentalmetodik, 7,5 hp 46-2 ORU-H4358
Musikalisk gestaltning, avancerad nivå, Musikalisk interpretation I, 7,5 hp 46-2 ORU-H4359
Musikvetenskap, avancerad nivå, Kulturteori II, 7,5 hp 46-2 ORU-H4360
Musikvetenskap, avancerad nivå, Musikestetik II, 7,5 hp 46-2 ORU-H4361

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address