Matematikerprogrammet

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Statistik, Statistisk teori, fortsättningskurs, 15 hp 35-44 ORU-H2654
Algebraiska strukturer, 7,5 hp 45-2 ORU-H5636
Komplex analys, 6 hp 45-2 ORU-H5637
Matematik, politik och etik, 1,5 hp 35-2 ORU-H5641

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Sannolikhetsteori, 7,5 hp 35-43 ORU-H5639
Linjär analys, 7,5 hp 35-43 ORU-H5638
Statistik, Beräkningsintensiva metoder, fortsättningskurs, 7,5 hp 45-2 ORU-H2656
Numeriska metoder för differentialekvationer, 7,5 hp 44-2 ORU-H5631

Detta är en rekommenderad studiegång.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address