Nationalekonomi och ekonometri

Inför termin 3

Höstterminen 2017 kan du välja att läsa avancerade teorikurser i nationalekonomi, skriva en uppsats på avancerad nivå eller utnyttja din valfria termin. För information se www.oru.se/kurser

Observera att om du vill läsa kurserna Corporate Finance, 7,5 hp och Finansiell ekonomi och etik, 7,5 hp så krävs det att du, förutom behörighetskravet på nationalekonomi 90 hp, även har läst minst 30 hp statistik.

Juridisk introduktionskurs är en valbar kurs för ekonomistudenter som inte finns med i kursutbudet på hemsidan, där av tillägget nedan. Använd anmälningskoden och anmäl dig inom program.

KursVeckaAnm.kod
Juridisk introduktionskurs, 15 hp 45-2 ORU-38132

Programmet består av tre terminer på avancerad nivå och en termin med helt valfria kurser. Kurserna du kan välja bland hittar du på vår webbsida. Vill du följa den rekommenderade studiegången hänvisar vi till programmets utbildningsplan.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address