Personalvetarprogrammet

Inför termin 2

Kurs (välj båda) Vecka Anm.kod
Personalarbete I, 22,5 hp 35-49 ORU-H1672
Pedagogiska perspektiv på arbetslivet, 7,5 hp 50-2 ORU-H1673

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetsliv, 30 hp 35-2 ORU-H1674

Inför termin 4

Kurs (välj båda) Vecka Anm.kod
Arbetsrätt för personalvetare, 22,5 hp 35-49 ORU-H3676
Genus, mångfald och organisation, 7,5 hp 50-2 ORU-H1675

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Sociologi, kandidatkurs, inriktning organisation och arbetsliv, 30 hp 35-2 ORU-H1676

Inför termin 6

Kurs (välj båda) Vecka Anm.kod
Personalarbete II, 15 hp 35-44 ORU-H1677
Personalarbetets praktik, 15 hp 45-2 ORU-H1678

Detta är en rekommenderad studiegång.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address