Psykologprogrammet

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologisk temakurs II, 30 hp 35-2 ORU-H3652

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologisk temakurs III, 30 hp 35-2 ORU-H3653

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologisk temakurs IV, 30 hp 35-2 ORU-H3654

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologisk temakurs V, 30 hp 35-2 ORU-H3655

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologisk temakurs VI, 30 hp 35-2 ORU-H3656

Inför termin 7

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologisk temakurs VII, 30 hp 35-2 ORU-H3657

Inför termin 8

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologisk temakurs VIII, 30 hp 35-2 ORU-H3658

Inför termin 9

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologisk temakurs IX, 60 hp 35-2 ORU-H3659

Inför termin 10

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologi, avancerad nivå, Examensuppsats, 30 hp 35-2 ORU-H3660

 

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address