Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning

Observera att alla dina obligatoriska kurser måste finnas inom ramen för din platsgaranti (180 hp).

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Folkrätt, 15 hp 35-44 ORU-H3668
EU-rätt, 15 hp 45-2 ORU-H3669

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Förvaltningsrätt, 15 hp 35-44 ORU-H3670
Rätt och utveckling, 15 hp 45-2 ORU-H3671

Du kan även söka någon av kurserna nedan inom din platsgaranti.

Kurs Vecka Anm.kod
Praktik med juridiskt utredningsarbete, 30 hp 35-2 ORU-H3665
Praktik med juridiskt utredningsarbete, 15 hp 35-44 ORU-H3666
Praktik med juridiskt utredningsarbete, 15 hp 45-2 ORU-H3667

Läs mer information gällande praktikkursen

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address