Sjuksköterskeprogrammet

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Klinisk medicin I, 15 hp 34-2 ORU-H7664
Omvårdnadsvetenskap, Grundläggande omvårdnad och hälsopsykologi, 15 hp 34-2 ORU-H7665

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad I samt informatik, 22,5 hp 34-2 ORU-H7666
Medicin, Klinisk medicin II, 7,5 hp 34-2 ORU-H7667

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Omvårdnadsvetenskap, Evidensbaserad vård och vetenskaplig metod, 7,5 hp

34-38

ORU-H7649
Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad II, kommunikation och lärande, 22,5 hp 39-2 ORU-H7668

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Omvårdnadsvetenskap, Hälsofrämjande arbete samt psykisk ohälsa, 15 hp 34-43 ORU-H7669
Omvårdnadsvetenskap, Examensarbete Kandidat, 15 hp 44-2 ORU-H7670

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad III, arbetsledning, teamarbete och yrkesroll, 15 hp 34-43 ORU-H7671
Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad IV samt geriatrisk och palliativ vård, 15 hp 44-2 ORU-H7672

 

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address