Socionomprogrammet

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Rättsliga grunder i socialt arbete, 7,5 hp 35-39 ORU-H3643
Socialt arbete i en globaliserad värld, 7,5 hp 40-44 ORU-H3644
Yrkesroll, handlingsutrymme och vetenskapligt förhållningssätt, 15 hp 45-2 ORU-H3645

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Människans utveckling, utsatthet samt psykosociala insatser, 30 hp 35-2 ORU-H3646

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Förändringsarbete och förhållningssätt i socialt arbete, 7,5 hp 35-39 ORU-H3647
Juridik i socialt arbete, 22,5 hp 40-2 ORU-H3648

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Yrkesutövande och professionalitet, 30 hp 35-2 ORU-H3649

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Kunskapsutveckling i socialt arbete samt examensarbete, 30 hp 35-2 ORU-H3650

Inför termin 7

Du ska, förutom att anmäla dig till kursen nedan via Antagning.se, välja vilken valbar delkurs du önskar läsa. Detta gör du via denna webbsida (webbsidan stänger efter sista anmälningsdag, om du inte anmält dig inom angiven tid kontakta This is an email address).

Kurs Vecka Anm.kod
Socionomprofessionen i dagens och morgondagens samhälle, avancerad nivå, 30 hp 35-2 ORU-H3651

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address