Sommelier och måltidskreatör

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Företagsekonomi för restaurang och hotell, Företaget och omvärlden, grundkurs, 15 hp 35-44 ORU-H2669
Måltidskunskap och värdskap, Sommellerie II, 15 hp 45-2 ORU-H6606

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Måltidskunskap och värdskap, Utveckling av måltidsupplevelser, 15 hp 35-44 ORU-H6605
Måltidskunskap och värdskap, Måltidskulturen i samhället, 15 hp 45-2 ORU-H6600

 

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address