Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Omvårdnad inom ambulanssjukvård med verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp 35-2 ORU-H7662

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address