Specialistsjuksköterskeprogrammet - företagssjuksköterska

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Arbetspsykologi, organisation och folkhälsa, 7,5 hp 35-2 ORU-H7647
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp 35-2 ORU-H7663

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address