Specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdom

Inför termin 3

KursVeckaAnm.kod
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, inriktning elevhälsans medicinska insatser, 7,5 hp 35-44 ORU-78138
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Sjukdomstillstånd och funktionshinder, 7,5 hp 45-2 ORU-78139

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address