Speciallärarprogrammet, specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling

Inför termin 5

KursVeckaAnm.kod
Specialpedagogisk forskning ur ett didaktiskt perspektiv, avancerad nivå, 30 hp 35-22 ORU-18119

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address