Specialpedagogiskt program

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Pedagogik, avancerad nivå, Styrning och förändring: specialpedagogiska frågor, 30 hp 35-22 ORU-H1682

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Pedagogik, avancerad nivå, Specialpedagogik som forskningsområde, 30 hp 35-22 ORU-H1683

 

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address