Sport management

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp 35-2 ORU-H2600
Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs, 30 hp 35-2 ORU-H1648
Idrott, kandidatkurs, 30 hp 35-2 ORU-H7618
Arbetsrätt med arbetsmiljörätt, 30 hp 35-2 ORU-H3673

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp 35-2 ORU-H2600
Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs, 30 hp 35-2 ORU-H1648
Idrott, kandidatkurs, 30 hp 35-2 ORU-H7618
Arbetsrätt med arbetsmiljörätt, 30 hp 35-2 ORU-H3673

Detta är en rekommenderad studiegång. Du har möjlighet att söka alla kurser som ges som fristående kurser (under förutsättningen att du är behörig).

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address