Språk, retorik och kommunikativt ledarskap

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Engelska för arbetslivet, 30 hp 35-2 ORU-H1601

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Praktik i språk och retorik - engelska, 30 hp 35-2 ORU-H1669
Praktik i språk och retorik - retorik, 30 hp 35-2 ORU-H1670
Praktik i språk och retorik - svenska språket, 30 hp 35-2 ORU-H1671

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address