Statistikerprogrammet

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Elementär algebra, 7,5 hp 35-43 ORU-H5632
Matematisk analys för statistiker, 7,5 hp 35-43 ORU-H5716
Linjär algebra, 7,5 hp 44-2 ORU-H5635
Databasteknik, 7,5 hp 44-2 ORU-H5604

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Statistisk teori, fortsättningskurs, 15 hp 35-44 ORU-H2654
Urvalsmetodik, fortsättningskurs, 7,5 hp 45-2 ORU-H2655
Beräkningsintensiva metoder, fortsättningskurs, 7,5 hp 45-2 ORU-H2656

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address