Systemvetenskapliga programmet

Du som vill läsa Informatik, fortsättningskurs ska välja:

Kurs Vecka Anm.kod
Informatik, Klientprogrammering för webbsystem, fortsättningskurs, 7,5 hp 35-39 ORU-H2626
Informatik, Objektorienterad programmering med C#, fortsättningskurs, 7,5 hp 40-44 ORU-H2627
Informatik, Databashantering med SQL Server, fortsättningskurs, 7,5 hp 45-49 ORU-H2628
Informatik, Webbsystem med .NET, fortsättningskurs, 7,5 hp 50-2 ORU-H2629

Du som vill läsa Informatik med systemvetenskaplig inriktning, kandidatkurs, 30 hp anmäler dig till:

Kurs Vecka Anm.kod
Informatik med systemvetenskaplig inriktning, kandidatkurs, 30 hp 35-2 ORU-H2630

Programmet är ett fritt program, men har en rekommenderad studiegång som du hittar i programmets utbildningsplan. Se även över ditt kursval så att du uppfyller examenskraven.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address