Teaterpedagogprogrammet

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Musikpedagogik med inriktning mot scenkonst III, 15 hp 35-2 ORU-H4655
Teater och scenkonst III, 15 hp 35-2 ORU-H4656

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Teater och scenkonst V, 15 hp 35-2 ORU-H4657
Teater och scenkonst VI, 15 hp 35-2 ORU-H4658

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address