Programmet Management in Sport and Recreation

Inför termin 4 kan du bland annat välja

Kurs Vecka Anm.kod
Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs, 30 hp 4-23 ORU-V1023
Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs, 30 hp 4-23 ORU-V1021
Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp 4-23 ORU-V2009
Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 hp 4-23 ORU-V2011

Inför termin 6 kan du bland annat välja 

Kurs Vecka Anm.kod
Samma som under termin 4    
Medie- och kommunikationsvetenskap, kandidatkurs, 30 hp 4-23 ORU-V1030
Företagsekonomi, Uppsats, kandidatkurs, 15 hp
och annan valfri kurs inom området 4-23
4-23 ORU-V2012

Kurser i Rättsvetenskap inför termin 4 och 6

Kurs Vecka Anm.kod
Arbetsrätt med arbetsmiljörätt, 30 hp 4-23 ORU-V3078

Detta är en rekommenderad studiegång. Du har möjlighet att söka alla kurser som ges som fristående kurser (under förutsättningen att du är behörig). För mer information, kontakta studievägledare.