Statistikerprogrammet

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Statistik, Ekonometri, fortsättningskurs, 7,5 hp 4-8 ORU-V2004
Statistik, Tidsserieanalys och prognosmetodik,
fortsättningskurs, 7,5 hp
9-13 ORU-V2033
Statistik, Biostatistik, fortsättningskurs, 7,5 hp 14-18 ORU-V2050
Statistik, Självständigt arbete, fortsättningskurs, 7,5 hp 19-23 ORU-V2061

Inför termin 4

Välj valfria kurser, för information se www.oru.se/kurser

Inför termin 6, för dig som vill läsa Statistik på kandidatnivå

Kurs Vecka Anm.kod
Statistik, Statistisk inlärning, kandidatkurs, 7,5 hp 4-13 ORU-V2005
Statistik, Statistiska metoder, kandidatkurs, 7,5 hp 4-13 ORU-V2030
Statistik, Uppsats, kandidatkurs, 15 hp 14-23 ORU-V2051

Detta är en rekommenderad studiegång.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address