Idrott och hälsa, Matematik

Denna programinformation vänder sig till dig som läser Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan med Idrott och hälsa som förstaämne och Matematik som andraämne.

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Matematik Ib, inriktning gymnasieskolan, 30 hp 4-23 ORU-V5046

Inför termin 6 (välj båda)

Kurs Vecka Anm.kod
Idrott och hälsa IVa, inriktning gymnasieskolan, 15 hp 4-13 ORU-V7114
Matematik IIb, inriktning gymnasieskolan, 15 hp 14-23 ORU-V5138

Inför termin 8 (välj båda)

Kurs Vecka Anm.kod
Utbildningsvetenskaplig kärna II, inriktning gymnasieskolan, 15 hp 4-13 ORU-V1095
Matematik IVb, Självständigt arbete, inriktning gymnasieskolan, 15 hp 14-23 ORU-V5139

Inför termin 10

Kurs Vecka Anm.kod
Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning gymnasieskolan, 30 hp 4-23 ORU-V1097

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address