Musik, Engelska

Denna programinformation vänder sig till dig som läser Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan med Musik som förstaämne och Engelska som andraämne.

Inför termin 2

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Musik för lärare II, Gymnasieskolan, 15 hp 3-22 ORU-V4363
Musikpedagogik för lärare I, 15 hp 3-22 ORU-V4364
Valbara kurser Vecka Anm.kod
Valbar kurs från www.oru.se/utbildning    

Inför termin 4

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Engelska Ib, inriktning gymnasieskolan, 30 hp 3-22 ORU-V1383
Valbara kurser Vecka Anm.kod
Instrument extrakurs termin 4, Ämneslärarprogrammet Musik, 7,5 hp (valbar kurs, väljs ur kurskatalogen) 3-22 ORU-V4304
Annan valbar kurs från www.oru.se/utbildning    

Inför termin 6

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Musik för lärare IV, Gymnasieskolan, 15 hp 3-12 ORU-V4367
Engelska IIb, inriktning gymnasieskolan, 15 hp 13-22 ORU-V1384
Valbara kurser Vecka Anm.kod
Valbar kurs från www.oru.se/utbildning    

Inför termin 8

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Utbildningsvetenskaplig kärna II, inriktning
gymnasieskolan, 15 hp
3-12 ORU-V1385
Engelska IVb, Självständigt arbete, inriktning gymnasieskolan, 15 hp 13-22 ORU-V1386
Valbara kurser Vecka Anm.kod
Instrument extrakurs termin 8, Ämneslärarprogrammet Musik, 7,5 hp (valbar kurs, väljs ur kurskatalogen) 3-22 ORU-V4303
Annan valbar kurs från www.oru.se/utbildning    

Inför termin 10

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning
gymnasieskolan, 15 hp
3-22 ORU-V1387
Valbara kurser Vecka Anm.kod
Instrument extrakurs termin 10, Ämneslärarprogrammet Musik, 7,5 hp (valbar kurs, väljs ur kurskatalogen) 3-22 ORU-V4305
Annan valbar kurs från www.oru.se/utbildning    

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address