Musik, Instrument och ensemble

Denna programinformation vänder sig till dig som läser Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan med Musik som förstaämne och Instrument och ensemble som andraämne.

Inför termin 2

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Musik för lärare II, Gymnasieskolan, 15 hp 3-22 ORU-V4363
Musikpedagogik för lärare I, 15 hp 3-22 ORU-V4364

 

Valbara kurser Vecka Anm.kod
Valbar kurs från www.oru.se/utbildning    

Inför termin 4

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Musiklärare fördjupning I, Instrument och ensemble, 22,5 hp 3-22 ORU-V4365
Ämnesdidaktik I, Instrument och ensemble, 7,5 hp 3-22 ORU-V4366

 

Valbara kurser Vecka Anm.kod
Instrument extrakurs termin 4, Ämneslärarprogrammet Musik, 7,5 hp (valbar kurs, väljs ur kurskatalogen) 3-22 ORU-V4304
Annan valbar kurs från www.oru.se/utbildning    

Inför termin 6

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Musik för lärare IV, Gymnasieskolan, 15 hp 3-12 ORU-V4367
Musiklärare fördjupning II, Instrument och ensemble, 15 hp 13-22 ORU-V4368
Valbara kurser Vecka Anm.kod
Valbar kurs från www.oru.se/utbildning    

Inför termin 8

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Utbildningsvetenskaplig kärna II, musiklärare, inriktning gymnasieskolan, 15 hp 3-12 ORU-V4369
Musiklärare fördjupning IV, Självständigt arbete, 15 hp 13-22 ORU-V4370

 

Valbara kurser Vecka Anm.kod
Instrument extrakurs termin 8, Ämneslärarprogrammet Musik, 7,5 hp (valbar kurs, väljs ur kurskatalogen) 3-22 ORU-V4303
Annan valbar kurs från www.oru.se/utbildning    

Inför termin 10

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning gymnasieskolan, 30 hp 3-22 ORU-V1387

 

Valbara kurser Vecka Anm.kod
Instrument extrakurs termin 10, Ämneslärarprogrammet Musik, 7,5 hp (valbar kurs, väljs ur kurskatalogen) 3-22 ORU-V4305
Annan valbar kurs från www.oru.se/utbildning    

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address