Svenska, Idrott och hälsa

Denna programinformation vänder sig till dig som läser Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan med Svenska som förstaämne och Idrott och hälsa som andraämne.

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Svenska Ia, inriktning gymnasieskolan, 30 hp 4-23 ORU-V1103

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Idrott och hälsa Ib, inriktning gymnasieskolan, 30 hp 4-23 ORU-V7115

Inför termin 6 (välj båda)

Kurs Vecka Anm.kod
Svenska IVa, inriktning gymnasieskolan, 15 hp 4-13 ORU-V1104
Idrott och hälsa IIb, inriktning gymnasieskolan, 15 hp 14-23 ORU-V7116

Inför termin 8 (välj båda)

Kurs Vecka Anm.kod
Utbildningsvetenskaplig kärna II, inriktning gymnasieskolan, 15 hp 4-13 ORU-V1095
Idrott och hälsa IVb, Självständigt arbete, inriktning gymnasieskolan, 15 hp 14-23 ORU-V7117

Inför termin 10

Kurs Vecka Anm.kod
Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning gymnasieskolan, 30 hp 4-23 ORU-V1097

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address