Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Kriminologi, Från brott till påföljd: Om det svenska rättssystemet, 7,5 hp 4-8 ORU-V3089
Eukaryot cellbiologi, 7,5 hp 9-13 ORU-V5003
Prokaryot cellbiologi, 7,5 hp 14-18 ORU-V5004
Nationell miljörätt, 7,5 hp 19-23 ORU-V3090

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Matematik och statistik för naturvetare, 7,5 hp 4-13 ORU-V5032
Analytisk kemi, 7,5 hp 4-13 ORU-V5027
Analysvetenskap och forensik, 15 hp 14-23 ORU-V5028

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Analytisk biokemi, 15 hp 4-13 ORU-V5030
Självständigt arbete för kandidatexamen i kemi, 15 hp 14-23 ORU-V5023

För er som åker på utbytesstudier under vårterminen finns möjlighet att göra självständigt arbete när ni är åter i Sverige. Detta pågår då under vecka 20-29. Ni söker senast 15 oktober med anmälningskod nedan.

Kurs Vecka Anm.kod
Självständigt arbete för kandidatexamen i kemi, 15 hp 20-29 ORU-V5142

OBS! Enbart de som åker på utbytesstudier vårterminen 2020 kan söka självständigt arbete under denna period. Självständigt arbete kommer även att erbjudas HT2020.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address