Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Kriminologi, Från brott till påföljd: Om det svenska rättssystemet, 7,5 hp 3-7 ORU-V3380
Eukaryot cellbiologi, 7,5 hp 8-12 ORU-V5301
Prokaryot cellbiologi, 7,5 hp 13-17 ORU-V5302
Nationell miljörätt, 7,5 hp 18-22 ORU-V3381

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Matematik och statistik för naturvetare, 7,5 hp 3-12 ORU-V5329
Analytisk kemi, 7,5 hp 3-12 ORU-V5321
Analysvetenskap och forensik, 15 hp 13-22 ORU-V5322

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Analytisk biokemi, 15 hp 3-12 ORU-V5323
Självständigt arbete för kandidatexamen i kemi, 15 hp 13-22 ORU-V5325

Alternativ studiegång termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Självständigt arbete för kandidatexamen i kemi, 30 hp 3-22 ORU-V5327

För er som åker på utbytesstudier under vårterminen finns möjlighet att göra självständigt arbete när ni är åter i Sverige, under förutsättning att terminen slutar i början av maj. Detta pågår då under vecka 19-28. Ni söker senast 15 oktober med anmälningskod nedan.

Kurs Vecka Anm.kod
Självständigt arbete för kandidatexamen i kemi, 15 hp 19-28 ORU-V5420

OBS! Enbart de som åker på utbytesstudier vårterminen 2021 kan söka självständigt arbete under denna period. Självständigt arbete kommer även att erbjudas HT2021.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address