Arbetsterapeutprogrammet

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Arbetsterapi, Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp 3-7 ORU-V7377
Arbetsterapi, Professionellt bemötande, 7,5 hp 8-12 ORU-V7378
Arbetsterapi, Beteende- och samhällsvetenskapliga perspektiv, 15 hp 13-22 ORU-V7379

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi I, 7,5 hp 3-7 ORU-V7380
Arbetsterapi, Utredning, åtgärd och utvärdering del I, 22,5 hp 8-22 ORU-V7381

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi II, 7,5 hp 3-7 ORU-V7382
Arbetsterapi, Utredning, åtgärd och utvärdering del II, 22,5 hp 8-22 ORU-V7383

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Arbetsterapi, Vetenskaplig metod och examensarbete, 22,5 hp 3-17 ORU-V7384
Arbetsterapi, Förebyggande och hälsofrämjande arbete, 7,5 hp 18-22 ORU-V7385

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Arbetsterapi, Arbetsinriktad rehabilitering, 6 hp 3-6 ORU-V7386
Arbetsterapi, Profession, verksamhet och forskning, 24 hp 7-22 ORU-V7387

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address