Audionomprogrammet

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Hörselvetenskap, Vetenskaplig grundkurs, 8 hp 4-9 ORU-V7077
Hörselvetenskap, Hörsel- och balanssystemens anatomi och fysiologi, 8 hp 10-14 ORU-V7078
Hörselvetenskap, Psykoakustik, akustisk fonetik och talperception, 14 hp 15-23 ORU-V7079

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Hörselvetenskap, Tillämpad hörselvetenskap II, 30 hp 4-23 ORU-V7080

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Hörselvetenskap, Examensarbete, 15 hp 4-15 ORU-V7081
Hörselvetenskap, Barnaudiologi, 6 hp 16-19 ORU-V7082
Hörselvetenskap, Profession och verksamhet, 6 hp 20-23 ORU-V7083
Hörselvetenskap, Tillämpad hörsekvetenskap IV, 3 hp 4-23 ORU-V7084

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address