Biomedicinska analytikerprogrammet, Fysiologi

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Fysiologi med anatomi samt Sjukdomslära och farmakologi, 30 hp 3-22 ORU-V7388

Inför termin 4

Kursen Omvårdnadsvetenskap, Teori och tillämpning, 15 hp som började termin 3 pågår även vecka 3-7.

Kurs Vecka Anm.kod
BMLV, Ultraljud, 7,5 hp 8-12 ORU-V7311
BMLV, Neurofysiologi, 7,5 hp 13-17 ORU-V7389
BMLV, Nuklearmedicin, 7,5 hp 18-22 ORU-V7390

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
BMLV, Medicinsk diagnostik och utvärdering, 7,5 hp 4-8 ORU-V7391
BMLV, Medicinsk diagnostik inriktning fysiologi, 7,5 hp 9-22 ORU-V7392
BMLV, Examensarbete, 15 hp 9-22 ORU-V7393

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address