Biomedicinska analytikerprogrammet, Laboratoriemedicin

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Fysiologi med anatomi samt sjukdomslära och farmakologi, 30 hp 4-23 ORU-V7088

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
BMLV, Mikrobiologisk-Immunologisk laboratoriemetodik, 7,5 hp 4-8 ORU-V7089
Medicin, Humangenetik, 7,5 hp 9-13 ORU-V7031
Medicin, Morfologisk cellbiologi och hematologi, 7,5 hp 14-18 ORU-V7051
BMLV, Laboratoriemetodik med inriktning mot morfologisk diagnostik, 7,5 hp 19-23 ORU-V7090

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
BMLV, Molekylärdiagnostik, 7,5 hp 5-9 ORU-V7091
BMLV, Medicinsk diagnostik inriktning laboratoriemedicin, 7,5 hp 10-23 ORU-V7092
BMLV, Examensarbete, 15 hp 10-23 ORU-V7093

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address