Biovetenskapligt program, inriktning mot biologiskt entreprenörskap

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Företagsekonomi, Entreprenörskap och kreativ idéutveckling i biovetenskap, 7,5 hp 3-12 ORU-V2378
Professionell utveckling och kommunikation i biovetenskap, 7,5 hp 13-22 ORU-V5306
Självständigt arbete för kandidatexamen i biologi, 15 hp 3-22 ORU-V5304

Alternativ studiegång termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Analytisk biokemi, 15 hp 3-12 ORU-V5323
Självständigt arbete för kandidatexamen i biologi, 15 hp 13-22 ORU-V5305

 

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address