Biovetenskapligt program, inriktning mot biologiskt entreprenörskap

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Företagsekonomi, Entreprenörskap - Idé- och affärsutveckling, 7,5 hp 4-23 ORU-V2010
Matematik och statistik för naturvetare, 7,5 hp 4-13 ORU-V5032
Bioinformatik och systembiologiska metoder, 7,5 hp 14-23 ORU-V5006

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Företagsekonomi, Entreprenörskap och kreativ idéutveckling i biovetenskap, 7,5 hp 4-13 ORU-V2103
Professionell utveckling och kommunikation i biovetenskap, 7,5 hp 14-23 ORU-V5007
Självständigt arbete för kandidatexamen i biologi, 15 hp 4-23 ORU-V5000

 

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address