Civilekonomprogrammet

Inför termin 2

Rekommenderad studiegång om du läste Företagets affärer och styrning, grundkurs, 30 hp under hösten.

Kurs Vecka Anm.kod
Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp 3-22 ORU-V2336

Inför termin 3 eller 4

Rekommenderad studiegång i företagsekonomi.

Kurs Vecka Anm.kod
Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 hp 3-22 ORU-V2305
eller    
Grundläggande statistik, 15 hp 3-12 ORU-V2349
Juridisk introduktionskurs, 15 hp 13-22 ORU-V3334

Inför termin 3 eller 4

Rekommenderad studiegång i nationalekonomi.

Kurs Vecka Anm.kod
Nationalekonomi, fortsättningskurs, 30 hp 3-22 ORU-V2338
eller    
Grundläggande statistik, 15 hp 3-12 ORU-V2349
Statistik, Regressionsanalys, grundkurs, 7,5 hp 13-22 ORU-V2347
Statistik, Inledande matematik för statistiker, 7,5 hp 13-22 ORU-V2348

Inför termin 5 eller 6

Rekommenderad studiegång i företagsekonomi.

Kurs Vecka Anm.kod
Valfria kurser om 30 hp    
Företagsekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp 3-22 ORU-V2365
Företagsekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp 13-22 ORU-V2366
eller    
Företagsekonomi, Uppsats, kandidatkurs, 15 hp (halvfart) 3-22 ORU-V2308
Företagsekonomi, Externredovisning i bolag och koncerner, kandidatkurs, 15 hp 3-12 ORU-V2309
Företagsekonomi, Management: Ledarskap och organisering, kandidatkurs, 15 hp 3-12 ORU-V2310
Företagsekonomi, Industriell marknadsföring, kandidatkurs, 7,5 hp 3-7 ORU-V2311
Företagsekonomi, Internationell marknadsföring, kandidatkurs, 7,5 hp 8-12 ORU-V2312
Företagsekonomi, Ekonomi- och verksamhetsstyrning, kandidatkurs, 15 hp 3-12 ORU-V2314
Företagsekonomi, Ledning och styrning av tjänsteprocesser, kandidatkurs, 15 hp (halvfart) 3-22 ORU-V2313

Rekommenderat är att man väljer uppsats 15 hp + 15 hp teorikurser.

Du som läser mot revisor kan välja nedanstående kurser

Observera att de endast ges på vårterminen.

Kurs Vecka Anm.kod
Handelsrätt, 15 hp 3-12 ORU-V3335
Beskattningsrätt, 15 hp 13-22 ORU-V3336

Inför termin 5 eller 6

Rekommenderad studiegång i nationalekonomi.

Kurs Vecka Anm.kod
Valfria kurser om 30 hp    
Nationalekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp 3-22 ORU-V2367
Nationalekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp 13-22 ORU-V2368
eller    
Nationalekonomi, kandidatkurs, 30 hp 3-22 ORU-V2339

Under vårterminen 2021 går kurserna på engelska.

Inför termin 7 eller 8

Rekommenderad studiegång.

Kurs Vecka Anm.kod
Företagsekonomi, Självständigt arbete, avancerad nivå, 30 hp 3-22 ORU-V2316
eller    
Nationalekonomi, Uppsats, avancerad nivå, 30 hp 3-22 ORU-V2340
eller    
Valfria kurser på avancerad nivå inom företagsekonomi/nationalekonomi om totalt 30 hp    

 

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address