Civilingenjör, Datateknik

Inför termin 2

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Integraler och differentialekvationer, 7,5 hp 3-12 ORU-V5357
Algoritmer, datastrukturer och komplexitet för civilingenjörer, 7,5 hp 3-12 ORU-V5392
Databasteknik för civilingenjörer, 7,5 hp 13-22 ORU-V5393
Datorkommunikation och nätverk för civilingenjörer, 7,5 hp 13-22 ORU-V5394

Inför termin 4

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Elektronik för civilingenjörer, 7,5 hp 3-12 ORU-V5395
Programvaruutveckling för civilingenjörer, 15 hp 3-22 ORU-V5396
Matematisk statistik och sannolikhetslära, 7,5 hp 13-22 ORU-V5362

Inför termin 6

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Inbyggda system för civilingenjörer, 7,5 hp 3-12 ORU-V5397
Ekonomi för civilingenjörer, 6 hp 3-10 ORU-V2377
Människa-dator-interaktion för civilingenjörer, 4,5 hp 11-17 ORU-V5398
Operativsystem för civilingenjörer, 4,5 hp 18-22 ORU-V5399

 

Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Reglerteknik för civilingenjörer, 7,5 hp 13-22 ORU-V5366
Webbsystem för civilingenjörer, 7,5 hp 13-22 ORU-V5400

Inför termin 8

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Modellering och numerisk simulering, 6 hp 3-9 ORU-V5401
Integrerat projektarbete i datateknik, 12 hp 3-22 ORU-V5402

 

Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Sensorer och mätsystem, 6 hp 11-16 ORU-V5403
Artificiell intelligens för webben, 6 hp 11-16 ORU-V5404
Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Avancerad Människa-dator-interaktion, 6 hp 16-22 ORU-V5405
Datasäkerhet, 6 hp 16-22 ORU-V5406

Inför termin 10

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Examensarbete för civilingenjörsexamen i datateknik, 30 hp 3-22 ORU-V5407

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address