Civilingenjör, Industriell ekonomi

Inför termin 2

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Integraler och differentialekvationer, 7,5 hp 3-12 ORU-V5357
Mekanik för civilingenjörer, 7,5 hp 3-12 ORU-V5358
Flervariabelanalys för civilingenjörer, 7,5 hp 13-22 ORU-V5359
Ekonomistyrning, industriell budgetering och kalkylering, 7,5 hp 13-22 ORU-V2370

Inför termin 4

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Materiallära för civilingenjörer, 7,5 hp 3-12 ORU-V5360
Ekonomisk planering och styrning med industriella investeringar och finansiering, 7,5 hp 3-12 ORU-V2371
Konstruktionselement för civilingenjörer, 7,5 hp 13-22 ORU-V5361
Matematisk statistik och sannolikhetslära, 7,5 hp 13-22 ORU-V5362

Inför termin 6

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Elteknik för civilingenjörer, 4,5 hp 3-8 ORU-V5363
Elmaskiner, 3 hp 9-12 ORU-V5364
Lean och produktionsteknik för civilingenjörer, 7,5 hp 3-12 ORU-V5365
Industriell marknadsföring och strategi, 7,5 hp 13-22 ORU-V2372
Reglerteknik för civilingenjörer, 7,5 hp 13-22 ORU-V5366

Inför termin 8

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Datorbaserad kalkylering och redovisning för civilingenjörer, 15 hp 3-12 ORU-V2373
Industriell logistik, 15 hp 13-22 ORU-V2374

Inför termin 10

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknik, inriktning industriell ekonomi, 30 hp 3-22 ORU-V5367

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address