Ekonomiprogrammet

Inför termin 2

Rekommenderad studiegång om du läste Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp under höstterminen.

Kurs Vecka Anm.kod
Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp 3-22 ORU-V2336

Inför termin 3 eller 4

Rekommenderad studiegång i företagsekonomi.

Kurs Vecka Anm.kod
Grundläggande statistik, 15 hp 3-12 ORU-V2349
Juridisk introduktionskurs, 15 hp 13-22 ORU-V3334

Alternativt

   
Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 hp 3-22 ORU-V2305

Inför termin 3 eller 4

Rekommenderad studiegång i nationalekonomi.

Kurs Vecka Anm.kod
Grundläggande statistik, 15 hp 3-12 ORU-V2349
Statistik, Regressionsanalys, grundkurs, 7,5 hp 13-22 ORU-V2347
Statistik, Inledande matematik för statistiker, grundkurs, 7,5 hp 13-22 ORU-V2348

Alternativt

   
Nationalekonomi, fortsättningskurs, 30 hp 3-22 ORU-V2338


Inför termin 5 eller 6

Rekommenderad studiegång i företagsekonomi.

Kurs Vecka Anm.kod
Företagsekonomi, Uppsats, kandidatkurs, 15 hp
OBS! Obligatork för examen.
3-22 ORU-V2308
Företagsekonomi, Externredovisning i bolag och koncerner, kandidatkurs, 15 hp 3-12 ORU-V2309
Företagsekonomi, Management: Ledarskap och organisering, kandidatkurs, 15 hp 3-12 ORU-V2310
Företagsekonomi, Industriell marknadsföring, kandidatkurs, 7,5 hp 3-7 ORU-V2311
Företagsekonomi, Internationell marknadsföring, kandidatkurs, 7,5 hp 8-12 ORU-V2312
Företagsekonomi, Ekonomi- och verksamhetsstyrning, kandidatkurs, 15 hp 3-12 ORU-V2314
Företagsekonomi, Ledning och styrning av tjänsteprocesser, kandidatkurs, 15 hp 3-22 ORU-V2313

Du som läser mot revisor kan välja nedanstående kurser. Observera att de endast ges på vårterminen.

Kurs Vecka Anm.kod
Handelsrätt, 15 hp 3-12 ORU-V3335
Beskattningsrätt, 15 hp 13-22 ORU-V3336

Inför termin 5 eller 6

Rekommenderad studiegång i nationalekonomi.

Kurs Vecka Anm.kod
Nationalekonomi, kandidatkurs, 30 hp 3-22 ORU-V2339

Under vårterminen 2021 går kurserna på engelska.

Detta är den rekommenderade studiegången. Examenskravet för en ekonomie kandidatexamen omfattar dock inte kurser i statistik och juridik utan kräver följande:

Ekonomie kandidatexamen
90 hp enligt ovan i företagsekonomi eller nationalekonomi. Om huvudområdet är företagsekonomi krävs 30 hp i nationalekonomi. Om huvudområdet är nationalekonomi krävs 30 hp i företagsekonomi. Därutöver läses 60 hp valfria kurser.

 

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address