Förskollärarprogrammet

Inför termin 2 (välj alla tre)

Kurs Vecka Anm.kod
Förskolepedagogik I, 15 hp 4-13 ORU-V1074
Förskolepedagogik II, 7,5 hp 14-18 ORU-V7112
Förskolepedagogik III, 15 hp 19-40 ORU-V5131

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Förskolepedagogik III, 30 hp 4-23 ORU-V5132

Inför termin 6 (välj båda)

Kurs Vecka Anm.kod
Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning förskola, 15 hp 4-13 ORU-V1075
Förskolepedagogik V, Självständigt arbete, 15 hp 14-23 ORU-V1076

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address