Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3

Inför termin 2 (välj båda)

Kurs Vecka Anm.kod
Svenska I, inriktning f-3, 15 hp 4-13 ORU-V1087
Praktisk naturvetenskap, inriktning f-3, 15 hp 14-23 ORU-V5135

Inför termin 4 (välj båda)

Kurs Vecka Anm.kod
Matematik I, inriktning f-3, 22,5 hp 4-18 ORU-V5136
Engelska II, inriktning f-3, 7,5 hp 19-23 ORU-V1088

Inför termin 6 (välj båda)

Kurs Vecka Anm.kod
Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning f-3, 15 hp 4-13 ORU-V1089
Samhällsorienterande ämnen, inriktning f-3, 15 hp 14-23 ORU-V1090

Inför termin 8

Obligatorisk kurs Vecka Anm.kod
Utbildningsvetenskaplig kärna IV, inriktning f-3, 15 hp 4-13 ORU-V1091
Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Matematik, Självständigt arbete, avancerad nivå, inriktning f-3, 15 hp 14-23 ORU-V5137
Svenska, Självständigt arbete, avancerad nivå, inriktning f-3, 15 hp 14-23 ORU-V1092

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address