Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans åk 4-6

Inför termin 2 (välj båda)

Kurs Vecka Anm.kod
Svenska I, inriktning 4-6, 15 hp 4-13 ORU-V1077
Engelska I, inriktning 4-6, 15 hp 14-23 ORU-V1078

Inför termin 4 (välj båda)

Kurs Vecka Anm.kod
Matematik I, inriktning 4-6, 22,5 hp 4-18 ORU-V5133
Engelska II, inriktning 4-6, 7,5 hp 19-23 ORU-V1079

Inför termin 6 (välj båda)

Kurs Vecka Anm.kod
Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning 4-6, 15 hp 4-13 ORU-V1080
Svenska II, inriktning 4-6, 15 hp 14-23 ORU-V1081

Inför termin 8

Obligatorisk kurs Vecka Anm.kod
Utbildningsvetenskaplig kärna IV, inriktning 4-6, 7,5 hp 4-8 ORU-V1082
Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Engelska IV, Verksamhetsförlagd utbildning, inriktning 4-6, 7,5 hp 9-13 ORU-V1083
Svenska III, Verksamhetsförlagd utbildning, inriktning 4-6, 7,5 hp 9-13 ORU-V1084
Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Engelska, Självständigt arbete, avancerad nivå, inriktning 4-6, 15 hp 14-23 ORU-V1085
Matematik, Självständigt arbete, avancerad nivå, inriktning 4-6, 15 hp 14-23 ORU-V5134
Svenska, Självständigt arbete, avancerad nivå, inriktning 4-6, 15 hp 14-23 ORU-V1086

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address