Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans åk 4-6

Inför termin 2 (välj båda)

Kurs Vecka Anm.kod
Svenska I, inriktning 4-6, 15 hp 3-12 ORU-V1373
Engelska I, inriktning 4-6, 15 hp 13-22 ORU-V1374

Inför termin 4 (välj båda)

Kurs Vecka Anm.kod
Matematik I, inriktning 4-6, 22,5 hp 3-17 ORU-V5384
Engelska II, inriktning 4-6, 7,5 hp 18-22 ORU-V1375

Inför termin 6 (välj båda)

Kurs Vecka Anm.kod
Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning 4-6, 15 hp 3-12 ORU-V1376
Svenska II, inriktning 4-6, 15 hp 13-22 ORU-V1377

Inför termin 8

Obligatorisk kurs Vecka Anm.kod
Utbildningsvetenskaplig kärna IV, inriktning 4-6, 7,5 hp 3-7 ORU-V1378
Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Engelska IV, Verksamhetsförlagd utbildning, inriktning 4-6, 7,5 hp 8-12 ORU-V1379
Svenska III, Verksamhetsförlagd utbildning, inriktning 4-6, 7,5 hp 8-12 ORU-V1380
Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Engelska, Självständigt arbete, avancerad nivå, inriktning 4-6, 15 hp 13-22 ORU-V1381
Matematik, Självständigt arbete, avancerad nivå, inriktning 4-6, 15 hp 13-22 ORU-V5385
Svenska, Självständigt arbete, avancerad nivå, inriktning 4-6, 15 hp 13-22 ORU-V1382

 

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address