Högskoleingenjör, Byggteknik

Inför termin 2

Kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Byggnadskonstruktion I, 7,5 hp 3-12 ORU-V5409
CAD- och ritteknik för byggingenjörer, 7,5 hp 3-12 ORU-V5410
Byggteknik II, 7,5 hp 13-22 ORU-V5411
Teknik och samhälle i utveckling, 7,5 hp 13-22 ORU-V5370

Inför termin 4

Obligatoriska kurser (välj båda) Vecka Anm.kod
Energi- och byggteknik med matematisk modellering, 7,5 hp 3-12 ORU-V5412
Installations- och VA-teknik för byggingenjörer, 7,5 hp 13-22 ORU-V5413

Du som ska börja termin 4 ska förutom obligatoriska kurser även välja inriktning. Information för årskurs 2 inför val av inriktning kommer att ges 22 september 11.15–12.00 i hörsal T.

 Inriktning Byggteknik

Kurser (välj båda) Vecka Anm.kod
Byggprojektering II, 7,5 hp 3-12 ORU-V5414
Konstruktion trä och stål, 7,5 hp 13-22 ORU-V5415

Inriktning Byggproduktion

Kurser (välj båda) Vecka Anm.kod
Byggproduktionsteknik II, 7,5 hp 3-12 ORU-V5416
Byggproduktionsteknik III, 7,5 hp 13-22 ORU-V5417

Inför termin 6

Obligatoriska kurser (välj båda) Vecka Anm.kod
Lågenergibyggnader, 7,5 hp 3-12 ORU-V5418
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik, 15 hp 13-22 ORU-V5419
Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Entreprenörskap och företagande för ingenjörer, 7,5 hp 3-12 ORU-V2375
Optimering för högskoleingenjörer, 7,5 hp 3-12 ORU-V5344
Kvalitetsutveckling I, 7,5 hp 3-12 ORU-V5376

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address