Högskoleingenjör, Datateknik

Inför termin 2

Kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Datastrukturer och algoritmer, 7,5 hp 3-12 ORU-V5313
Elkretsteori, 7,5 hp 3-12 ORU-V5390
Objektorienterad programmering, 7,5 hp 13-22 ORU-V5311
Teknik och samhälle i utveckling, 7,5 hp 13-22 ORU-V5370

Inför termin 4

Obligatoriska kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Datorteknik, 7,5 hp 3-12 ORU-V5310
Artificiell intelligens, 7,5 hp 3-12 ORU-V5315
System- och programvaruutveckling, 7,5 hp 13-22 ORU-V5312
Realtidsprogrammering, 7,5 hp 13-22 ORU-V5316

Inför termin 6

Obligatorisk kurs (välj alla) Vecka Anm.kod
Entreprenörskap och företagande för ingenjörer, 7,5 hp 3-12 ORU-V2375
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i datateknik, 15 hp 13-22 ORU-V5391
Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Optimering för högskoleingenjörer, 7,5 hp 3-12 ORU-V5344
Programvarukvalitet, 7,5 hp 3-12 ORU-V5350

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address