Högskoleingenjör, Datateknik

Inför termin 2

Kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Datastrukturer och algoritmer, 7,5 hp 4-13 ORU-V5090
Elkretsteori, 7,5 hp 4-13 ORU-V5143
Objektorienterad programmering, 7,5 hp 14-23 ORU-V5013
Teknik och samhälle i utveckling, 7,5 hp 14-23 ORU-V5103

Inför termin 4

Obligatoriska kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Datorteknik, 7,5 hp 4-13 ORU-V5144
Artificiell intelligens, 7,5 hp 4-13 ORU-V5012
System- och programvaruutveckling, 7,5 hp 14-23 ORU-V5015
Realtidsprogrammering, 7,5 hp 14-23 ORU-V5014

 Inför termin 6

Obligatorisk kurs (välj alla) Vecka Anm.kod
Entreprenörskap och företagande för ingenjörer, 7,5 hp 4-13 ORU-V2099
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i datateknik, 15 hp 14-23 ORU-V5145
Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Optimering för högskoleingenjörer, 7,5 hp 4-13 ORU-V5045
Programvarukvalitet, 7,5 hp 4-13 ORU-V5146

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address